BrightAct – En innovationsresa för att motverka våld i hemmet 

Som ett sätt att adressera den globala pandemin har det anordnats flera hackathon världen över. Techbolaget BrightAct, en plattform som stödjer våldsutsatta genom tvärsektoriell samverkan, vann i EU-kommissionens paneuropeiska hackathon EUvsVirus. I denna session får ni ta del av historien om BrightAct som på bara fyra månader, utan att ha träffats, gick från att delta i Sveriges hackathon till att få stöd av EU:s innovationsråd. Med avstamp i att denna kris har genererat ökat våld i hemmet har BrightAct skapat omtänksam teknik från ett användardrivet perspektiv. Genom att samordna resurser till utsatta av våld i nära relation, bygger de tvärsektoriella broar mellan organisationer och forskning med hjälp av teknik.

Denna session ämnar lyfta nya sätt att organisera sig kring social innovation. Samtalet lyfter även frågan om hur man tar sig an och skalar upp arbetet med svåra och utmanande frågor.

Värd: Mötesplats Social Innovation

Moderator: Hanna Gerdes, Hanna & Goliath Law and Education

Deltagare: Sofie Wahlström (BrightAct), Elinor Samuelsson (BrightAct), Sara Skoog Waller (Högskolan i Gävle) och Patrick Lindqvist (Helsingborgs stad).