Att leva, vara och verka i en delningsekonomisk stadsdel – vad innebär det?

Att göra städer hållbara innebär att skapa arbets- och affärsmöjligheter, säkra och prisvärda bostäder och bygga motståndskraftiga samhällen och ekonomier. Det handlar om att investera i kollektivtrafik, skapa gröna allmänna utrymmen och förbättra stadsplanering och förvaltning på ett deltagande och inkluderande sätt. Embassy of Sharing, en ny stadsdel i Hyllie i Malmö är en unik plattform som vill bidra till att göra det som är bäst för världen möjligt. Här utvecklas nya normer för socialt hållbara samhällen och affärer. Här byggs fysiska och digitala mötesplatser som inspirerar och ger förutsättningar för människor att skapa sin egen framtid. Och här skapas hållbara, trygga, jämställda och inkluderande miljöer att besöka, verka eller att leva i för kommande generationer. Genom gemensamma ambitioner och förhållningssätt utvecklas möjligheter för alla att bidra utifrån sin förmåga och förverkliga visionen om ett levande, grönt och kosmopolitiskt Hyllie.

Denna workshop vänder sig till dig som invånare, besökare, hyresgäst, entreprenör och resenär som vill vara del i ett community, som medskapare och utvecklare av en delningsekonomisk stadsdel. Syftet är att möjliggöra nya former av samarbeten, samskapande och lärande inom hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet/hållbar stadsdelsutveckling. På Social Innovation Summit börjar resan.

Moderator: Stellan Nordahl

Värd för sessionen är Midroc