Effektmätning i praktiken – fallgropar och framgångsfaktorer

I regeringens strategi för sociala företag är effektmätning ett av fem nyckelområden. När sociala företag kan påvisa effekterna av sina aktiviteter och hur dessa leder till långsiktiga kostnadsbesparingar i samhället gör det att kommuner och andra finansiärer vill och kan ställa mer kapital till förfogande. För det sociala företaget är kontinuerlig uppföljning och utvärdering dessutom ett verktyg för verksamhetsutveckling som kan ge insikt om vilka aktiviteter som fungerar och med fördel tilldelas mer resurser, och vilka som behöver utvecklas eller till och med avslutas. I detta seminarium pratar vi om effektmätning i praktiken. Hur undviker man de vanligaste fallgroparna? Vilka är framgångsfaktorerna? Hur gör man effektmätning användbart trots begränsade resurser? Vi får konkreta exempel från verkligheten och får höra både från ett socialt företag och en kommun om deras perspektiv på utmaningar, lärdomar och förhoppningar.

Moderator: Annica Johansson

Denna session är en del i Vinnova-projektet “Nationell kunskapsplattform för social innovation – Mötesplats Social Innovation