Ett år kvar av regeringens strategi – Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

2018 lanserade regeringen sin strategi för att främja social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap i Sverige. Sammanlagt 150 miljoner under tre år avsattes för satsningar inom området, i första hand genom myndigheter som Vinnova och Tillväxtverket. Men många olika aktörer är inblandade i att förverkliga strategin och främja utvecklingen av social innovation. Genom strategin vill regeringen ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft, inte minst genom sociala företag och sociala entreprenörer, och bidra till att vi når målen i Agenda 2030. I denna session stannar vi upp när det är ett år kvar och utvärderar vad som hittills har skett. Vad har hänt sedan strategin lanserades? Vilka satsningar har gjorts, vilka resultat har nåtts? Går det att skymta effekter? Och vilka satsningar ser vi behövs framöver?

Moderator: Hanna Sigsjö

Denna session är en del i Vinnova-projektet “Nationell kunskapsplattform för social innovation – Mötesplats Social Innovation