Framtidens gata dansas fram

Denna session vänder sig till dig som vill utveckla samhället hållbart och kreativt och få del av metoder för att ta tillvara på barns röster i stadsutvecklingsprocesser och därmed stärka den demokratiska processen i samhället. Den vänder sig till dig som, oavsett om du arbetar inom offentlig, privat eller idéburen sektor, vill testa dina idéer för hållbar stadsutveckling och är nyfiken på innovation som arbetssätt genom ett förändrat synsätt på makt och normer. Och till dig som vill se och höra hur dans och rörelse kan forma framtidens gata.

DANSBYGGEN, ett resultat av projektet Malmö Innovationsarena, är en berättelse om hur danskonstnärer, arkitekter, stadsplanerare och fastighetsägare mötte elever och pedagoger för att utveckla framtidens gata i barnens eget område. Genom lekfulla metoder gestaltades kreativa behov genom rörelse, bild, form och spel. Barnens upplevelser och spår blev symboliska avtryck i den process som kommer att bestämma Kirsebergs nya kreativa område och kanske barnens framtida hemkvarter – ett kvarter barnen tidigare varit rädd för blir ett kvarter att vara rädd om.

Moderator: Frida Gothnier Leander

Värd för sessionen: