Hur kan en socialt hållbar utveckling inom kommuner och regioner främjas med lån och obligationer | Case study: Kommuninvest

Sveriges kommuner och regioner står inför betydande utmaningar till följd av demografiska förändringar, ökad segregation och ett ökat antal socioekonomiskt utsatta områden. Genom att mobilisera kapital kan Kommuninvest bistå med att finansiera investeringar som kan bidra till ökad social hållbarhet i kommuner och regioner. Därför lanserar Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet till sina medlemmar och kunder. Ambitionen är att kunna främja arbete med social hållbarhet i hela landet, via finansiering av investeringar och insatser som bedöms ha goda möjligheter att adressera identifierade lokala sociala utmaningar.

Under detta webinarium diskuterar vi hur de sociala utmaningarna i kommuner och regioner ser ut. Kommuninvest presenterar sin nya modell för Lån för Social Hållbarhet och Sociala Obligationer och finansmarknadens roll diskuteras. Trollhättans allmännyttiga bostadsbolag, AB Eidar, beskriver hur de konkret använder sig av Lån för Social Hållbarhet och vi diskuterar vikten av – och utmaningarna med – effektutvärdering.

Panelister:

  • Jens Magnusson, Välfärdsekonom, SEB – moderator
  • Annica Johansson, Verksamhetschef / Executive Director, Effektfullt
  • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest i Sverige AB
  • Anna Wänblom, Chef för uthyrning och social hållbarhet på AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
  • Anna Balkfors, Hållbarhetsstrateg, Malmö stad och doktorand
  • Mats Olausson, Senior rådgivare, Climate & Sustainable Finance, SEB