Impact Arena – forumet för samhällsförändrande investeringar!

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet, bjuder in till premiären av Impact Arena. Temat för i år är investeringar och gemensamma satsningar för utveckling av lokala områden, kvarter och platser.

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram och måste skalas upp. På Impact Arena diskuterar vi vilka de centrala aktörererna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem? Hur mäter man effekterna av sociala investeringar?

Impact Arena riktar sig till investerare, finansiärer, beslutsfattare i företag och kommuner/regioner samt sociala entreprenörer – alla som bidrar till och jobbar med områdesutveckling.

ANMÄL DIG HÄR