Hur kan ett köpcentrum, sjukhus och fotbollslag samverka för en bättre stadsdel? Och varför?

Malmö är en stad med en tydlig socioekonomisk fördelning mellan östra och västra staden. I Malmökommissionen lyfts stadsbyggnad fram som ett sätt att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Exempel på konkreta insatser som görs och kan göras är bland annat att fokusera på bättre bostadsmiljöer, att bygga en mer blandad stad, att satsa på infrastruktur för att förenkla förflyttningar mellan stadsdelar. Området kring Mobilia – en centralt belägen stadsdel med stor utvecklingspotential som med sitt unika läge och närhet till kvalitativa miljöer såsom parker, områden för rörelse och hälsa och service kan utgöra en utmärkt testbed för att bygga den hälsosamma staden. Centralt för området är handelskvarteret Mobilia som med sina 14 milj. besökare varje år nu tar en ny inriktning och utvecklar erbjudande inom hälsa och välmående. Kan denna typ av tillgängliga och välbesökta miljöer vara en plats som förebygger ohälsa?

Moderator: Yasemin Arhan Modéer

Värd för sessionen är Atrium Ljungberg.