Lunch

There are plenty of activities during the lunchbreak:

  • MSI STUDIO
  • Meet our partners!
  • Get inspired in our Summit-shop
  • Stick ut
  • The Mötesplats Social Innovation-team

Mini-Workshop: Hjälp Vinnova hjälpa social innovationer

Vårt samhälle ställs inför komplexa utmaningar. För att lösa dem kan vi inte alltid göra som vi alltid har gjort. Vi behöver nya sätt att lösa dem. Välkommen till rundabordssamtal där vi vill ha din syn på hur Vinnova bäst kan stödja dem som har en ny lösning på ett komplext problem.

Max 40 platser – först till kvarn…

När: 12:25-13:15. Under lunchen den 13 nov. Lunch serveras i rummet.
Plats: i rum Separaten, under konferensen SI Summit

Vinnova har några olika insatser för att stödja social innovation. En av dessa har varit att med 300 000 kr hjälpa en aktör att testa och utveckla en social innovation. Insatsen har varit bred och öppen för alla problemområden och branscher. Sedan starten 2015 har ca har ca 100 projekt beviljats, samtidigt som 900 har fått avslag. Vi vill nu se över hur myndigheten kan finansiera projekt i tidiga skeden som testar och utvecklar sociala innovationer. Under Social Innovation Summit bjuder vi in till rundabordssamtal för att tillsammans diskutera och samla in idéer och rekommendationer.

Anmäl dig till den 13 november här. 40 platser. Först till kvarn.

Det går också bra att skicka in dina rekommendationer via mail: socialinnovation@vinnova.se