Mötesplats Social Innovation STUDIO

I STUDION ges olika perspektiv på SOCIETY, IMPACT, YOU genom att fånga nutida och framtida röster från Malmö, Sverige och världen kring hur vi kan maximera social innovation som samhällskraft för att påskynda utvecklingen av ett mer välmående socialt hållbart samhälle.

15.55-16.10
Alla pratar om det men få gör det. Ett samtal om effektmätning (SVE)
Annica Johansson, Effektfullt
Jesper Kjellerås, Impact Hub,
Admir Lukacevic, Idrott Utan Gränser