Mötesplats Social Innovation STUDIO

I STUDION ges olika perspektiv på SOCIETY, IMPACT, YOU genom att fånga nutida och framtida röster från Malmö, Sverige och världen kring hur vi kan maximera social innovation som samhällskraft för att påskynda utvecklingen av ett mer välmående socialt hållbart samhälle.

14.25-14.40
How can participatory design increase impact? (ENG)

Nora van der Linden, Kennisland
Emma Johansson, Kirunabo