Mötesplats Social Innovation STUDIO

I STUDION ges olika perspektiv på SOCIETY, IMPACT, YOU genom att fånga nutida och framtida röster från Malmö, Sverige och världen kring hur vi kan maximera social innovation som samhällskraft för att påskynda utvecklingen av ett mer välmående socialt hållbart samhälle.

10.40-10.55
Allmännyttig stiftelse för ökad trygghet – en ny form för gemensamt värdeskapande? (SVE)

Ulf Nilsson, MKB
Anna Heide, Trianon

10.55-11.10
Soctanter på nätet och civic tech – hur social innovation kan bygga tillit mellan medborgare och offentlig sektor

Alexander Alvsilver, Vinnova
Åsa Malmström, Socialjour Malmö stad