Var med och sätt en nationell agenda för impact investing

Ta med dig dina erfarenheter från att arbeta med finansiering av sociala entreprenörer, av investeringar som ger social effekt, av upphandling av social innovation, av utfallskontrakt eller av gröna eller sociala obligationer och berätta för the Swedish national Advisory Board for Impact Investing vilka nötter de bör fokusera på att knäcka. I denna sessionen möter du några av NABens medlemmar och styrelserepresentanter i ett workshop-liknande format där du är med och samskapar det som ska bli en nationell agenda för impact investing i Sverige och de konkreta punkterna som hamnar på Advisory Boardens att-göra-lista.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing?
The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) bildades den 25 april i år av 24 olika organisationer; från storbanker och kapitalförvaltare till sociala entreprenörer och ideella organisationer. NABens syfte är att bida till att impact-ekonomin i Sverige växer. Detta görs bland annat genom att skapa tydliga definitioner som underlättar investeringar och samarbeten, bidra till att sänka barriärerna för offentlig sektor när det gäller att integrera och upphandla social innovation och att arbeta med innovativa finansieringsmodeller. NABen ska också vara drivande i att fler impact-enteprenörer får förutsättningar att drivas affärsmässigt  med möjlighet att ta emot investeringar.

Moderator: Annica Johansson

Denna session är en del i Vinnova-projektet “Nationell kunskapsplattform för social innovation – Mötesplats Social Innovation