1. Att mäta impact i praktiken

Hur kan sociala organisationer ta reda på om det arbete de dagligen gör har en positiv samhällspåverkan?  I denna session får vi höra konkreta exempel från sociala entreprenörer på hur de mäter impact i praktiken, samt hur resultaten kan användas både för att utveckla metoden och för att sprida lösningen. Vi kommer även att lyfta blicken och prata om nästa steg för sektorn – att visa på kopplingen mellan sociala insatser och effekt. Moderator: Hanna Holmström