1. Vem ska finansiera det socioekonomiska lyftet i våra bostadsområden – och varför?

De socio-ekonomiska utmaningarna knutna till bostadsområden är kända och har varit kända under lång tid. Innovativa lösningar växer nu fram men måste skalas upp. Här diskuterar vi vilka de centrala aktörerna är, hur deras drivkrafter, ansvars- och rollfördelning ser ut? Vilka framgångsexempel finns och vad präglar dem? Moderator: Maria Pellborn.

Värd för sessionen är SEB