3. We made it big!

För en social entreprenör handlar det alltid om att balanserar affärsnytta och samhällsnytta. Men det är lättare sagt än gjort. I den här sessionen träffar vi personer som har startat och lyckats, vuxit och blivit stora i Sverige och internationellt. Vilka är framgångsfaktorerna? Hur skapar vi möjligheten för fler? Vilka strategier och allianser har varit avgörande? Moderator: Yasemin Arhan Modéer