2. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Finansieringsvägar för sociala företag

Finansiering pekas ofta ut som en av de stora utmaningarna för sociala företag och entreprenörer. Vad händer inom området just nu? Hur ser finansieringen ut ur det sociala företagets perspektiv? Och vilka möjligheter finns att utveckla befintliga finansieringsmöjligheter så att de blir mer tillgängliga för sociala företag?
Värd för sessionen är Tillväxtverket