Ett ramverk för effektmätning – är det möjligt?

I regeringens handlingsplan för att stötta social innovation och socialt företagande nämns effektmätning som ett av fem viktiga insatsområden. Det finns idag ett flertal metoder och angreppsätt för detta. Hur kan näringsliv, offentlig och idéburen sektor mäta och följa upp den samhällseffekt de skapar? Finns det en best practise redan idag? På detta seminarium får du en introduktion till utvärdering och effektmätning från ett akademiskt perspektiv. Dessutom lyfter vi tre exempel på hur effektmätning används i praktiken idag i Sverige och internationellt.

Denna session är en del i Vinnova-projektet ”En unik och relevant innovationsallians för social innovation och förändring”.

Moderator: Charlotte Ahlgren Moritz

Värd för sessionen är Malmö universitet