Samhällsnyttiga affärer: sektorsöverskridande samarbeten för en hållbar utveckling

Samhällsnyttiga affärer över sektorsgränser är ett effektivt sätt att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför idag och framöver. På denna session lyfter Tillväxtverket lärdomar från regeringsuppdraget att främja sociala företag. SE Forum delar med sig av insikter från en ny rapport med fokus på samarbeten mellan näringsliv och samhällsentreprenörer runt om i Sverige. Yalla Trappan presenterar även sin nya bok med deras egna erfarenheter och lärdomar från samverkan och affärer med organisationer från olika sektorer. Vi avslutar med en paneldiskussion där bland annat  Malmö stad deltar och delar med sig av sina erfarenheter av nyttiga affärer för en hållbar stadsutveckling.

MEDVERKANDE: 

  • Josefin Björk, Yalla Trappan
  • Tove Nordström, SE Forum
  • Jan Johansson, Malmö stad
  • Dagmar Gormsen, Skanska

Moderator: Rebecka Hinn, Tillväxtverket