Hur talar vi om social innovation och nyttiggörande? Var med och definiera begreppen!

I denna workshop riktar vi oss till dig med ett särskilt intresse för begreppen social innovation, nyttiggörande, dess betydelser och användningsområden. I samarbete med Vinnovaprojektet Samsyn pågår ett arbete med att definiera några centrala samverkansbegrepp med målet att skapa en mer enhetlig nomenklatur om samverkan. Vi behöver nu kunskap och expertis om dessa begrepp. Genom att delta i denna workshop ökar du din kunskap om begreppen och ges en möjlighet att påverka hur dessa begrepp beskrivs och används.

Moderatorer: Jens Sjölander, Daniel Gustafsson och Mattias Dyrvik

Denna session är en del i Vinnova-projektet “Nationell kunskapsplattform för social innovation – Mötesplats Social Innovation