Samtal på scen: Hur ser arbetet med social innovation ut år 2050?

Vi framtidsspanar kring hur arbetet med social innovation ser ut år 2050. Har social innovation och socialt entreprenörskap blivit mainstream vid det laget eller har vi fått en backlash? Vilka hinder har vi mött på vägen och vilka segrar kan vi räkna hem? Och vilka stora sociala innovationer har då sett dagens ljus…?