Samtal på scen: Social innovation, systeminnovation och finansiell innovation – vilka risker vågar vi ta?

Social innovation kräver systeminnovation såväl som finansiell innovation – är vi redo att ta risker för att hitta framtidens lösningar på samhällsutmaningar? Ett samtal om att utmana våra egna gränser, kulturer, stuprör och politiska minfält. Hur skapar vi en experimentkultur där vi testar nya metoder som sociala utfallskontrakt, impact investing, gröna eller sociala obligationer?