Om Social Innovation Summit

Om Social Innovation Summit

Social Innovation Summit är Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser.

Det finns en potential. Det finns en möjlighet att utmanas, tänka i nya banor och gemensamt utveckla ny kunskap, nya partnerskap och nya affärer som minskar klyftor, polarisering och ohälsotal. Kunskap, partnerskap och affärer som skapar nya vägar till försörjning och en framtidstro hos nuvarande och kommande generationer.

Årets tema SOCIETY/IMPACT/YOU handlar om att knyta ihop säcken – att kraftsamla, mobilisera och agera. Från individ till organisation. Från organisation till samhälle. Lokalt, nationellt och globalt.

Vilket ansvar har vi tillsammans? Hur spelar social innovation in i våra stora framtidsfrågor?

Hur skapar vi en företags- och organisationskultur där social innovation främjas? Hur skapar vi en politik och policy där social innovation efterfrågas? Där nytänkande uppmuntras?

Följ med på årets resa till Social Innovation Summit 2019.

 

Vilka står bakom Social Innovation Summit?

Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI), den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap, i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad.

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter