Andreas Nygren

Grundare och Verksamhetschef @ Process Kedjan

Andreas Nygren är verksamhetschef och grundare av Process Kedjan, en organisation som arbetar för att unga ska få motivation, kraft och kunskap att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger. Process Kedjan har ett unikt coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på häkte, institution eller anstalt, och arbetar även med preventiva insatser för att ge unga verktyg att forma sin egen framtid – och ett liv i frihet.

Talks