Anna Balkfors

Hållbarhetsstrateg @ Malmö stad

Anna har lång erfarenhet av förändringsarbete kring komplexa samhällsutmaningar som jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Ofta verksam i gränslandet mellan offentliga sektor, civilsamhälle, näringsliv och akademi. Kommissionär i Jämlikhetskommissionen, sekreterare i Kommission för jämlik hälsa och huvudsekreterare i Malmökommissionen. Hon har bland annat varit hälso- och sjukvårdschef i Dalarna och byggt upp folkhälsoarbete i flera kommuner. Verksam som hållbarhets strateg i Malmö stad och doktorand med forskning om sociala investeringar. Författare till ESO-rapporten Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar. Styrelseledamot i Effektfullt.

Talks

Mötesplats social innovation / Malmö universitet, 205 06 Malmö / Birger Jarlsgatan 57c, 113 56 Stockholm / socialinnovation.se / Facebook / Twitter