Anna Heide

Affärsutvecklingschef @ Trianon

Anna Heide är affärsutvecklingschef på Trianon och kommer närmast från det kommunala fastighetsbolaget i Malmö, MKB Fastighets AB, där hon hade tjänsten som CSR-chef. Anna har tidigare gedigen erfarenhet som Fastighetschef på MKB samt erfarenhet från SABO som ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige.

Talks