Åsa Skogström Feldt

@ IKEA

Åsa Skogström Feldt, tidigare VD för Hungerprojektet, leder numera the Inter IKEA Social Entrepreneurship Initiative.

Åsa Skogström Feldt har en passion för hållbar utveckling i alla dess former, både ekonomiska och miljömässiga, men främst det sociala. Hon har en omfattande erfarenhet inom både den privata och ideella sektorn och är mycket engagerad i socialt företagande, jämlikhet och medskapande utveckling av hållbara samhällen.

Talks