Björn Granat

Kommunikatör @ Coompanion

Björn kommer från en bred mediebakgrund med journalistik och berättande genom bild i grunden. Samhällsnytta har varit en viktig drivkraft för honom genom hela yrkeslivet och nu är han ansvarig för kommunikation hos Coompanion Göteborgsregionen och medieproducent för flera av deras kunder och medlemmar. Nu presenterar han Nyttigaste Affären, ett pris som går till företag som skapat riktig samhällsnytta genom gemensamma affärer.

Talks