Carina Tenngart Ivarsson

Enhetschef Planavdelningen @ Malmö stad

Enhetschef på planavdelningen i Malmö. Inom enhetens geografiska ansvar ligger Medeon-området. Tidigare disputerat inom området hälsofrämjande utemiljöer.

Talks