Charlotte Petersson

Universitetsadjunkt @ Malmö universitet

Charlotte Petersson är licentiand inom Urbana studier samt adjunkt inom Ledarskap och organisation med bakgrund inom Arbetsvetenskap. Hon har även arbetat som organisationsutvecklare centralt på Malmö universitet, samt som Gränsgångare för Institutet för hållbar stadsutveckling och är för närvarande en del av SIRAs styrelse (Swedish Interactive Research Association).

Sedan 2010 har Charlotte utvecklat sin idé om att utforska möjliga sätt att integrera urbana utemiljöer i det dagliga arbetslivet. Under 2017 resulterade detta i det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö”, som är ett kombinerat forsknings- och praktiskt förändringsprojekt i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, finansierat av Europeiska Socialfonden. Det finns flera relevanta skäl till att utveckla former för att öka vår vardagliga kontakt med naturelementen, såsom positiva effekter på välbefinnande, återhämtning och hälsa, kognitiv funktion och även på kreativitet och lärande. Eftersom den urbana livsstilen innebär att vi spenderar allt mer tid inomhus syftar detta projekt till att motverka och vända denna utveckling genom att utforska former för att integrera urbana utomhusmiljöer i det vardagliga arbetslivet med målsättningen att fördjupa vår förståelse av former och normer för arbete som bidrar till ett mer innovativt och hållbart arbetsliv.

Talks