Claes Ramel

Finanschef @ Malmö stad

Claes Ramel arbetar på stadskontorets finansenhet som agerar internbank åt kommunkoncernen i Malmö stad. Claes för en löpande dialog med kapitalmarknadens aktörer om Malmös finansieringsbehov, arbetar med finansiell riskhantering och investerarrelationer. Långivarna vill veta hur kapitalet används och Malmös gröna obligationsrapport ger svar på detta. Claes leder den grupp som utreder möjligheten att införa sociala obligationer i Malmö stad.

Talks