Daniel Gustafsson

Samverkanskoordinator @ Malmö universitet

Daniel arbetar på Malmö universitet som samverkanskoordinator samt ger ledningsstöd i frågor som rör lärosätets samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling, samt nyttiggörande av forskningsresultat.  Daniel har även en bakgrund som samhällsforskare och lektor med fokus på mänskliga rättigheter samt genusaspekter av utvecklings- freds- och konfliktfrågor.

Talks