Daniel Johansson

@ Malmö stad

Tidigare utvecklingsarkitekt på stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Akademisk utgångspunkt i affärsutveckling inom samhällsbyggnad samt fysisk planering. Delprojektledare i Malmö innovationsarena i Kirseberg, med fokus på samskapande stadsutveckling utifrån lokala behov och aktörer. Processledare med fokus på områdesutveckling, barnrättsperspektiv och kunskapsbaserat stadsbyggande.

Talks