Emelie Dahlström

Regionsansvarig för Mötesplats Social Innovation i syd @ Mötesplats Social Innovation

Emelie Dahlström är regionansvarig för Mötesplats Social Innovation i syd och har en pol.mag från Uppsala Universitet. Som statsvetare och social innovatör har hon rört sig i gränslandet mellan akademin, privat- offentlig- och idéburen sektor kopplat till internationellt utvecklingssamarbete, konsumtion, systeminnovation, samhällsutvecklande partnerskap och digitaliseringens effekter på samhället ur ett demokratiperspektiv. Emelie är medgrundare till Sveriges första klädbibliotek Lånegarderoben och har som generalsekreterare för den ideella föreningen Kodcentrum byggt en nationell verksamhet för att introducera barn och unga till programmering och digitalt skapande tillsammans med Spotify, Microsoft, Sigma och Stockholm Stad. Hon kommer senast från SoPact, en innovationsfrämjande verksamhet inom Lunds universitet, där hon som acceleratoransvarig designat en behovsdriven lärprocess för att utforska affärs- och partnerskapsrelationer mellan sociala innovatörer och offentlig sektor.