Emma Persson

Produkt- och affärsutveckling @ Tråd & Trade

Emma Persson är designer och arbetar med produkt- och affärsutveckling på Tråd & Trade. Tråd & Trade är ett arbetsintegrerande socialt sömnadsföretag som producerar på uppdrag åt företag och samtidigt driver språk- och arbetsträning. Det är ett sätt för företag att få närproducerade varor och för personer som invandrat till Sverige att få möta den svenska arbetsmarknaden.

Talks