Erika Augustinsson

Ansvarig kommunikation och policy @ Mötesplats Social Innovation

Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhällsentreprenörskap i olika former sedan 2004 bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009.

På MSI arbetar hon med strategier för områdets utveckling med fokus på policy och kommunikation. Hon har varit med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även haft uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation bl a inom EU:s ramprogram och Horizon.

Talks