Filip Goldmann

Operativt ansvarig @ Inkludera

Filip Goldmann är operativt ansvarig på Inkludera, en non-profit som jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger Inkludera finansiellt hållbara och skalbara organisationer med målet att nya idéer ska bli nationella lösningar. Under 2018 har Inkluderas verksamheter arbetat med 38 000 individer, i över 70 svenska kommuner och stadsdelar.