Fredrik Björk

Universitetsadjunkt, Institutionen för Urbana Studier @ Malmö universitet

Fredrik Björk är verksam vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö universitet, med fokus på hållbarhet och social innovation. Han deltog i framtagandet av rapporten ”An agenda for an ecosystem for social innovation in Sweden” (finansierat av VINNOVA) och var under 2016-2017 del av Global Wellbeing Lab.

Talks