Fredrik Håkansson

Rektor @ Backaskolan

Fredrik arbetar i skolans värld med fokus på att stimulera lärande, nyfikenhet och gemensamt utforskande och kunskapande, barn och ungas röster och skolans demokratiuppdrag. Fredrik är engagerad i flera lokala och internationella skolutvecklingsprojekt inom bland annat filmområdet, visuell kultur och deltar i ett flertal samarbeten mellan olika skolor, organisationer och lärarutbildning och hörs bland annat i Superpedagogpodden.

Talks