Frida Gothnier Leander

Hållbarhetsstrateg @ Malmö stad

Sin professionella bakgrund har Frida som journalist på Sveriges radio, men sedan nästan tolv år arbetar hon med kommunikation och strategi för hållbar utveckling i Malmö stad. Hon var bland annat kommunikationsansvarig för Malmökommissionen 2010-2013, var med och utvecklade en strategi för demokratifrämjande kommunikation i sociala medier och har under flera år jobbat med kriskommunikation under akuta händelser i staden. Sedan två år är Frida strateg med fokus på att omsätta FNs ramverk Agenda 2030 för hållbar utveckling i Malmö stad.

Talks