Gabriella Brunlid

Regional Market Acess Manager @ Novo Nordisk

Gabriella är molekylärbiolog från Lunds Universitet och fortsatte som forskare vid Harvard University. Efter 15 år i läkemedelsindustrin har hon representerat branschen som ordförande för LIF Södra och driver frågor inom Life Science för en ökad samverkan och vilja till samarbeten för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för en hållbar framtid. Gabriella arbetar idag på Novo Nordisk, ett av världens ledande diabetesföretag, och har huvudansvaret i Sverige för det globala initiativet Cities Changing Diabetes. Idag ingår 22 städer runt om i världen i projektet för att hitta lösningar för att bromsa ökningen av typ 2-diabetes.

Talks