Gloria-Karin López

Projektledare @ Mötesplats Social Innovation