Gustavo Nazar

utvecklingssamordnare på pedagogisk inspiration, grundskoleförvaltningen @ Malmö stad

Gustavo Nazar är utvecklingssamordnare inom normer och värden på Pedagogisk Inspiration. Han fortbildar och driver inkluderingsprocesser med bland annat fokus på barnets rättigheter, antidiskriminering och normkritik.

Talks