Hanna Eklöf

Projektledare @ Malmö universitet

Hanna Eklöf är projektledare för det Vinnova finansierade projektet ‘Allians för social innovation och förändring’ (ASIF) på Malmö universitet, ett partnerskap mellan privat, offentlig och idéburen sektor och akademi. Hanna är svensk-brittisk medborgare och har en bakgrund som projektledare i non-profits och kunskapsorganisationer i Storbritannien, med fokus på social innovation och filantropi.
Hanna Eklöf is the project manager for Vinnova funded project ASIF (‘Alliance for social innovation and change’) at Malmö university, a partnership initiative encompassing the private, public, non-profit and academic sector. Hanna is a dual Swedish and British citizen with a background in project management for domestic and international non-profits in the UK, specialised in social innovation and philanthropy.

Talks