Hanna Holmström

Strategisk utveckling & Resultatmätning @ Inkludera

Hanna Holmström är strategic change manager på Inkludera, där hon arbetar med strategisk utveckling av Inkluderas samarbetsorganisationer samt resultatmätning. Inkludera är en non-profit som jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger de finansiellt hållbara och skalbara organisationer med målet att nya idéer ska bli nationella lösningar. Under 2018 har Inkluderas verksamheter arbetat med 38 000 individer, i över 70 svenska kommuner och stadsdelar.

Talks