Hanna Sigsjö

Verksamhetsledare @ Mötesplats Social Innovation

Hanna Sigsjö är sedan starten verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation som grundades vid Malmö högskola 2010 på uppdrag av KK-stiftelsen. Hannas specialistkompetens är att driva och utveckla sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet och hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade.

Mötesplats Social Innovation, skalas nu upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.