Helene Norberg

Avdelningsdirektör @ Malmö stad

Avdelningsdirektör på Analys- och hållbarhetsavdelningen, Stadskontoret, Malmö stad. Har arbetat med analyser för hållbar tillväxt som konsult på Sweco Society, i eget företag och som anställd på bl.a. Finansdepartementet och Nordiska ministerrådet. Ekonom från Handelshögskolan i grunden och forskarutbildad i nationalekonomi.

Talks