Hugo Mörse

VD @ Leksell Social Ventures

Hugo Mörse jobbar som VD på Leksell Social Ventures, ett socialt investeringsföretag som investerar för att katalysera innovation och systemförändring inom det svenska samhället. Med tron om att samhället är större än staten och med en bakgrund inom internationell utveckling jobbar Hugo dagligdags med såväl entreprenörer som aktörer inom offentlig sektor för att gemensamt bygga, testa och skala effektivare samhällsfunktioner.

Talks