Jan Abrahamsson

Verksamhetsledare @ Sopact

Jan Abrahamsson är verksamhetsledare på Sopact som är en innovationsfrämjande verksamhet vid socialhögskolan, Lunds universitet. Ett av projekten som Sopact driver är Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer och som finansieras av Vinnova. Det är en utforskande process tillsammans med rekryterade sociala innovatörer, Helsingborgs stad och Lunds universitet, där man gemensamt arbetar med ett antal identifierade samhällsutmaningar. Jans bakgrund är inom den privata kreativ näringen som bl a Vd, partner och kreatör och han ser ett stort behov av samverkan mellan alla olika samhällsaktörer.

Talks