Jan Svensson

Verksamhetsledare @ Mikrofonden Väst

Jan Svensson, civilekonom. Ordförande Mikrofonden Sverige, verksamhetsledare Mikrofonden Väst samt affärsrådgivare på Coompanion. Han har under snart 20 år arbetat med att utveckla föreningsliv och kooperativ, framförallt kring finansiella lösningar. I Mikrofonden har man runt om i Sverige gjort över 60 sociala investeringar och mött hundratals verksamheter och hjälpt dessa med kapitalbehov. Regionala mikrofonder är nu etablerade på många håll i landet, bla Mikrofonden Skåne, Halland, Öst, Väst, mfl. Under förra året deltog man i ett EU kommissionsinitiativ kring social impact investing, investorreadiness.

Talks